Eko zahrada nebo perfektně „střižená“ zahrada?

Jste vyznavači přírodních zákonů a upřednostňujte ekologickou zahradu, zajímáte se o permakulturu anebo vytváříte zahradu přesně podle plánu, trávník musí být krátce střižený bez jediného plevelu? Každý si vytváříme okolí podle svého naturelu. Někdo dříve nebo později dojde svým chováním ke změně v postoji k přírodě, začne jinak vnímat přírodní zákony a najednou pochopí, že příroda je […]