Informační systémlze definovat jako soubor lidí, metod a technických prostředků, které se vyznačují účelově uspořádanými vztahy mezi lidmi, datovými zdroji či procedurami. Díky tomuto uspořádání umožňuje informační systém zajistit především sběr, přenos, uchovávání, zpracování a prezentaci dat.
Mezi nezbytné komponenty tohoto systému patří především technické vybavení (jinak řečeno hardware), programové, operační a databázové vybavení (jinak řečeno software), data a datové zdroje (nazýváno také dataware), lidi pracující se systémem (taktéž peopleware), nařízení a pravidla, které definují provozování těchto systémů (anglicky orgware). Všechny tyto komponenty jsou nezbytné a nepostradatelné.

bezpečnost

Lze rozlišit základní aplikace IS

  1. Transakční systémy –které jsou zaměřeny především na operativní úroveň řízení. Znamená to, že se zaměřují především na dílenské, skladovací, transportní, technologické a podobné operace probíhající v podniku. Jsou na ně kladeny vysoké nároky zejména z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti. Zároveň je však také velice důležité zabezpečení proti výpadkům a haváriím.
  2. Manažerské systémy –zaměřují se především na taktickou a operativní úroveň řízení. Proto zde převažují hlavně evidenční a analytické operace. Vysoké požadavky jsou kladeny především na zajištění trvalého provozu, na zálohování dat, archivaci dat, bezpečnost a průkaznost operací. Mezi typické moduly patří například účetnictví, nákup a prodej, logistika, personalistika a podobné.

počítač

  1. Datové sklady –jedná se o technologii umožňující ukládání a analyzování dat. Tato technologie však umožňuje také optimalizování poskytovaných informací, díky čemuž je možné se kvalitněji rozhodovat.
  2. IS pro podporu řízení –tyto se zaměřují hlavně na podporu vrcholového a strategického řízení. Proto umožňují zejména komplexní analýzy, podklady pro rozhodování, rychlé a hlavně jednoduché vytváření nových pohledů na data, umožňují tvorbu analýz trendů, scénářů, práci s historickými daty či prognózy možného budoucího vývoje.

1/5 - (1 vote)