Když už někdo vynaloží ty peníze a koupí si na svou zahradu nebo kamkoliv jinam vlastní bazén, určitě tak nečiní proto, aby se zanedlouho už jenom díval na nádrž s nevábnou špinavou tekutinou uvnitř, do níž by snad ani to největší čuně nevlezlo. Bazén si lidé pořizují proto, aby se v něm mohli spokojeně a bez jakýchkoliv rizik koupat.
žena ve vodě
Ovšem koupat se dá logicky jenom v čisté vodě. A aby voda čistou byla, je potřeba v takovém bazénu používat kdeco. Jmenovitě:
– bazénový vysavač
– síťku vhodnou ke sběru nečistot plujících po hladině
– bazénovou chemii
– a filtraci
Zatímco první dva zmínění pomocníci jsou pro svého uživatele jednoduší, stačí je jenom vzít, dát tam, kde je jich třeba, zapojit a vše je tím odbyto, s chemickými přípravky a filtrací to až tak jednoduché není.
U chemie je to jasné. Ale v čem je složitá filtrace, ptáte se mě?
V tom, že aby tato fungovala, potřebuje náležitou péči. Především co se týká písku, který je v ní obsažen a díky kterému tato funguje.
Takový písek do filtrace https://eshop.techneco.eu/Pisek-do-piskovych-filtru totiž nemůže být jen tak ledajaký. Musí být přesně takový, jaký si pro onu filtraci žádá její výrobce. To znamená, že musí mít patřičně velká zrnka a tato musí mít ostré hrany, na nichž se nečistota z filtrované vody zachycuje. Užitím nesprávně velkých zrn by se účinnost filtrace i více než významně snížila, ohlazená zrna by pak na sobě nic nezachytila. A proto si je třeba pořídit výhradně ten pravý písek a ve vhodných intervalech ho měnit.
A navrch se nesmí zapomínat ani na pravidelné proplachování tohoto písku z filtrace, to aby se z něj odstranily zachycené nečistoty a on opět mohl sloužit svému účelu.
venkovní bazén
A co v době, kdy není bazén používán a tudíž i filtrace leží ladem? Pak je záhodno písek vyjmout, vyčistit, usušit a dobře uložit, aby se nestal živnou půdou pro mikroorganismy.
Takže je toho dost, co se týká zdánlivě obyčejného písku. Ale je třeba to dodržovat. V zájmu čistoty bazénu, které by se jinak nikdy nedosáhlo.

5/5 - (1 vote)